Paraduniform


Högtidsdräkt

Högtidsdräkt används som frack vid tillfällen då sådan bärs enligt civilt bruk. Frack är såklart också en högtidsdräkt men här går vi igenom Försvarsmaktens uniformer som räknas som högtidsdräkter. Försvarsmaktens uniformer utgör de yttre tecknen på tillhörighet till Försvarsmakten och dess olika organisationsenheter.

Gradbeteckningar i försvarsmakten

Här ser du en skiss på gradbeteckningar som gäller inom den svenska försvarsmakten och som skall bäras på högtidsdräkten.

Gradbeteckningar
Foto: Försvarsmakten

Högtidsdräkt omfattar

• uniform m/87A för armén
• uniform m/48 för marinen
• uniform m/87 för flygvapnet


Högtidsdräkt m/87A i armén

Paraduniform m/87A är Försvarsmaktens uniform för högtider och parader för arméförband. Uniformen består av uniform m/87A och tilläggsutrustning.

A 1, Högtidsdräkt m/87A motsvarar frack och bärs vid högtider (tex bröllop). Till uniformen bär personal från 1:e sergeants grad vid vissa tillfällen sabel. Från sergeants grad bärs skärmmössa. Till uniformen hör vita handskar för all personal.

Högtidsdräkt m/87A i armén

Högtidsdräkt m/87A i armén. Foto:Försvarsmakten

Ytterplagg

Uniformsplagg

Står det flera alternativ under olika plagg beror det på vilken tjänstegrad man har. Tjänstegraden avgör vilket plagg man bär. Se a-j nedan.

Livplagg: Vapenrock m/87A eller Vapenrock m/87B stg (kvinna)

Byxor: Långbyxor m/87A eller Långbyxor m/87 B stålgrå (kvinna)     

Tillåten variation: Långbyxor m/87A sommar                       

Kjol a): Stålgrå kjol m/87B A (kvinna)                                        
Livrem: Mörkblått byxbälte 
Skjorta b): SKJORTA M/78 VIT LÄ (Långärm) 
Tillåten variation: SKJ M/78 VIT LÄ kvinna (Långärm)            

Slips: Svart slips

Huvudbonad c): Stålgrå skärmmössa m/87A eller Baskermössa Bärs enligt tabell i kap tjänstetecken.  

Tillåten variation: Baskermössa blå FN (I)

Skärp d): PARADSKÄRP M/60 (med guldtråd) eller Livrem parad, vit

Tillåten variation: PARADSKÄRP M/1817

Strumpor e): ANKELSOCKOR SVARTA eller Beige nylonstrumpor

Skodon f): LÅGSKOR 03 SV HERR, LÅGSKOR 03 SV DAM            

Tillåten variation: Lågskor formgjuten gummisula (Herr), DAMSKO SV HH KLACK

Handskar g): Vantar tunna vita eller Skinnhandske, vit ofodrad

Tillåten variation: Skinnhandske, vit fodrad


Förstärkningsplagg

Uniformsplagg

Ytterplagg h): Kappa m/87A

Tillåten variation: Kappa m/60

Halsduk i): Vit halsduk av siden (motsv)


Får bäras

Utmärkelser: Utmärkelser i original                                         

Sidogevär j): SABEL M/1899 INF, 
Tillåten variation: SABEL M/1899 INF för serg

Sidogevär j): Sabel m/1893 för kav off, 
Tillåten variation: Sabel m/1893 för serg kav

Sidogevär j): PORTEPE M/1797 INF 
Tillåten variation: Portepé m/1797 för off KAV

Sidogevär j): PORTEPE M/1797 SERG (OR-6 till
OR-9) 

Sidogevär j): Sabelbärrem brun

Högtidsdräkt
Paradräkt Uniform m/87 A för officer i armen Foto: Försvarsmakten

Förklaringar

OR-6/9 och OF-1/9 och OR-1/5: Är gradbeteckningen på personalen i försvarsmaktenOR betyder other ranks och OF officers rank.

SV: Betyder Svart färg
KV eller (kv.): Står för kvinna
LÄ: Långärm
KÄ: Kortärm
HH: Hög häl
INF: Infanteriet
off: Officerare

a) Kjol får bäras av kadetter och från OR-6.
b) Till högtidsdräkt bärs alltid slips och vapenrock. Ljusblå halsduk FN ersätter slips i FN-tjänst.
c) Skärmmössa m/87A bärs från OR-5. Basker bärs till högtidsdräkt av OR-1/4 och av OR-5 som fullgör tjänst “i ledet”. Mössor
för FN bärs i FN-tjänst.
d) Paradskärp m/60 bärs på vapenrock av OR-6/9 och OF-1/5 (inte på kappa). Vit paradlivrem bärs av OR-1/5 (även på
kappa). Paradskärp m/1817 bärs endast till vapenrock (ej på kappa) av OF-6/9, av OF-3/5 vid LG samt av OF-4/5 vid K 3.
e) Beige nylonstrumpor bärs till kjol.
f) Svarta släta snörlackskor får bäras. Svarta släta damskor (pumps) bärs till kjol. Skor av Jodhpurtyp med klacksporre
får på egen bekostnad anläggas vid LG/kav, I 19/AJB, K 3 och P 7 , härvid ska byxorna vara försedda med fothällor.
g) Vita glacéhandskar bärs då huvudbonad bärs och i övrigt enligt sedvanlig etikett.
h) Till kappa m/60 eller m/87A bärs vit paradlivrem av OR-1/5. Kappa m/60 eller m/87A får bäras hängande över axlarna till högtidsdräkt.
i) Vit sidenhalsduk får bäras från 1:e sergeants grad som förstärkningsplagg då kappa bärs.
j) Sabel bärs från OR-6 vid enskilt uppträdande eller på order. Sabel bärs med portepé m/1779 och sabelbärrem brun (motsv.).
Sabel fästs med sabelbärrem under vapenrocken och eventuell kappa och förs ut genom upptaget hål under vänster ficklock.
Vid LG må sabelkoppel m/1845 brukas.


Högtidsdräkt m/48 och m/87 i marinen 

Paraduniform m/48 (m/87 för amfibiekåren) är Försvarsmaktens uniform för högtider och parader för marinen. Uniformen består av uniform m/48 (m/87) och tilläggsutrustning.

A 1, Högtidsdräkt m/48 (m/87 för amfibiekåren) motsvarar frack och bärs vid högtider. Till uniformen bär personal från 1:e sergeants grad vid vissa tillfällen sabel. Från 1:e sergeants (1:e styrmans, maskinists och konstapels) grad bärs skärmmössa. Meniga och gruppbefäl i flottan bär rundmössa m/48 och i amfibiekåren bärs basker. Till uniformen hör vita handskar för all personal.

Högtidsdräkt m/48 och m/87
Högtidsdräkt m/48 och m/87 Foto:Försvarsmakten
Ytterplagg

Uniformsplagg OR-6/9 och OF-1/9 
Se tjänstetecken

Livplagg: Innerkavaj m/48 
Tillåten variation: Innerkavaj m/48 (kvinna)

Byxor: Långbyxor m/87 eller Långbyxor m/87 (kvinna) 
Tillåten variation: Långbyxor m/87 Lätt (sommar)

Kjol a): Kjol m/87B mblå. 
Livrem: Mörkblått byxbälte                                           
Skjorta b): SKJORTA M/78 VIT LÄ (Långärm) 
Tillåten variation: SKJ M/78 VIT LÄ Kvinna (Långärm)

Slips: Svart slips 

Huvudbonad c): Skärmmösstomme m/48 eller Mösskulle m/30,blå
Tillåten variation: Baskermössa blå FN (I) eller Mösskulle m/30, vit

Skodon d): LÅGSKOR 03 SVART HERR eller LÅGSKOR 03 SV DAM 
Tillåten variation: 
Lågskor formgjuten gummisula eller DAMSKO SVART HH KLACK

Handskar e): Vantar tunna vita eller Skinnhandske, vit ofodrad 
Tillåten variation: Skinnhandske, vit fodrad


Underkläder

Strumpor f): ANKELSOCKOR SVARTA eller Beige nylonstrumpor


Förstärkningsplagg

Uniformsplagg

Ytterplagg g): Kappa m/87 

Halsduk i): Vit halsduk av siden (motsv)


Får bäras


Utmärkelser: Utmärkelser i original 
Sidogevär j):
Flottan: Sabel M/15 
Amfibiekåren: Sabel m/02-15
Sabelkoppel m/15
PORTEPE M/1797 INF

Ytterplagg

Uniformsplagg. OR-1/5

Se tjänstetecken

Livplagg:

Flottan: Bussarong m/48 RD (Fl) 

Amfibiekåren:Vapenrockm/87 

Tillåten variation:
Amfibiekåren:
 Vapenrock m/87B mblå. (kvinna) 

Byxor: Långbyxor m/87 Långbyxor m/87 (kvinna)
Tillåten variation: Långbyxor m/87 Lätt (sommar)

Livrem: Mörkblått byxbälte 


Skjorta b): 
Flottan: Blåkragad skjorta LÄ (Fl) (Långärm) 
Amfibiekåren: SKJORTA M/78 VIT LÄ (Långärm) 
Tillåten variation: 
Amfibiekåren:SKJORTA M/78 VIT LÄ (Kvinna)

Slips (motsvarande): 
Flottan: 
Råbandshalsduk
Amfibiekåren: Svartslips

Huvudbonad c): 
Flottan: Rundmösstomme m/48 
Flottan: 
Mösskulle m/30, blå
Amfibiekåren: 
Baskermössa mellangrön
Tillåten variation: 
Flottan: Baskermössa blå FN (I)
Flottan: Mösskulle m/30, vit
Amfibiekåren:
 Baskermössa mellangrön
Amfibiekåren: Baskermössa blå FN (I)

Skärp i):
Amfibiekåren: Livrem parad, vit
Skodon d):
 LÅGSKOR 03 SVART HERR eller LÅGSKOR 03 SVART DAM 
Tillåten variation: Lågskor formgjuten gummisula

Handskar e): Vantar tunna vita eller Skinnhandske, vit ofodrad 
Tillåten variation: Skinnhandske, vit fodrad


Underkläder

Strumpor f): ANKELSOCKOR SVARTAYtterplagg g)

Förstärkningsplagg

Ytterplagg g): Kappa m/87
Halsduk: Mörkblå yllehalsduk

Får bäras

Utmärkelser: Utmärkelser i original

Uniform m/48 flottan
Uniform m/48 som paraddräkt i flottan med sabel Foto:Försvarsmakten

Förklaringar

OR-6/9 och OF-1/9 och OR-1/5: 
Är gradbeteckningen på personalen i försvarsmaktenOR betyder other ranks och OF officers rank.
SV: Betyder Svart färg
KV eller (kv.): Står för kvinna
LÄ: Långärm
KÄ: Kortärm
HH: Hög häl
INF: Infanteriet
off: Officerare

a)
 Kjol får bäras av kadetter och från OR-6.
b) Till högtidsdräkt bärs alltid slips/råbandshalsduk och innerkavaj/vapenrock/bussarong. Ljusblå halsduk FN ersätter slips i
FN-tjänst (dock ej till bussarong).
c) Skärmmössa m/48 och rundmössa m/48 bärs med vit mösskulle under tiden 04-30--09-30. Basker bärs av OR-1/5 i
amfibiekåren. Mössor för FN bärs i FN-tjänst.
d) Svarta släta snörlackskor får bäras. Svarta släta damskor (pumps) bärs till kjol.
e) Vita glacehandskar ska bäras då huvudbonad bärs och i övrigt enligt sedvanlig etikett.
f) Beige nylonstrumpor bärs till kjol.
g) Till kappa m/87 bärs vit paradlivrem av OR-1/5 i amfibiekåren. Kappa m/87 får bäras hängande över axlarna till högtidsdräkt.
Kappa m/1878 får på egen bekostnad anskaffas och bäras istället för kappa m/87 från OR-6 vid enskilt uppträdande.
h) Vit sidenhalsduk får bäras från OR-6 som förstärkningsplagg då kappa bärs.
i) Livrem parad vit bärs till vapenrock m/87 av OR-1/5 i amfibiekåren
j) Sabel bärs från OR-6 med portepé m/1797 och sabelkoppel. Sabel fästs med sabelkoppel under innerkavajen. Till kappa
fästs sabelkoppel under kappan och förs ut genom upptaget hål under vänster ficklock.
4.1 Högtidsdräkt


Paraduniformer i flygvapnet

Paraduniform m/87 är Försvarsmaktens uniform för högtider och parader för flygförband. Uniformen består av uniform m/87 och tilläggsutrustning.

A 1, Högtidsdräkt m/87 motsvarar frack och bärs vid högtider. Till uniformen bär personal från 1:e sergeants grad vid vissa tillfällen stickert. Från 1: sergeants grad bärs skärmmössa. Till uniformen hör vita handskar för all personal.

Högtidsdräkt m/87 i flygvapnet
Högtidsdräkt m/87 i flygvapnet. Foto: Försvarsmakten

Ytterplagg


Livplagg: Vapenrock m/87 
Tillåten variation: Vapenrock m/87B mörkblå (kvinna)

Byxor: Långbyxor m/87 eller Långbyxor m/87 (kvinna) 
Tillåten variation: Långbyxor m/87 Lätt (sommar)

Kjol a): Kjol m/87B mörkblå.                                                      

Livrem: Mörkblått byxbälte 
Skjorta b): SKJORTA M/78 VIT LÄ (Långärm) 
Tillåten variation: SKJ M/78 VIT LÄ Kvinna (Långärm)


Slips: Svart slips 


Huvudbonad c): Skärmmösstomme m/30 eller Mösskulle m/30,blå 
eller Baskermössa 
Tillåten variation: Baskermössa blå FN (I) eller Mösskulle m/30, vit

Skärp d): PARADSKÄRP SVART eller Livrem parad, vit

Skodon d): LÅGSKOR 03 SVART HERR eller LÅGSKOR 03 SV DAM 
Tillåten variation: 
Lågskor formgjuten gummisula eller DAMSKO SVART HH KLACK

Handskar e): Vantar tunna vita eller Skinnhandske, vit ofodrad 
Tillåten variation: Skinnhandske, vit fodrad


Underkläder

Strumpor f): ANKELSOCKOR SVARTA eller Beige nylonstrumpor


Förstärkningsplagg

Uniformsplagg

Ytterplagg g): Kappa m/87 
Halsduk i): Vit halsduk av siden (motsv)
Tillåten variation: Mörkblå yllehalsduk


Får bäras


Utmärkelser: Utmärkelser i original 
Sidogevär j): Stickert, Portepé m/30, Bärrem 235 Stickert,
Bärknapp T Stickert
Tillåten variation: istället för Bärrem 235 Stickert kan 
Bärrem 335 Stickert bäras


Förklaringar


OR-6/9 och OF-1/9 och OR-1/5: Är gradbeteckningen på personalen i försvarsmaktenOR betyder other ranks och OF officers rank.
SV: Betyder Svart färg
KV eller (kv.): Står för kvinna
LÄ: Långärm
KÄ: Kortärm
HH: Hög häl
INF: Infanteriet
off: Officerare

a) Kjol får bäras av kadetter och från OR-6.
b) Till högtidsdräkt bärs alltid slips och vapenrock. Ljusblå halsduk FN ersätter slips i FN-tjänst.
c) Mörkblå skärmmössa m/30 bärs från OR-6 och med vit mösskulle under tiden 04-30--09-30 dock ej vid internationellt
utbyte. Flygmössa m/30 eller basker bärs enhetligt inom förband till högtidsdräkt av OR-1/5. Mössor för FN bärs i FNtjänst.
d) Paradskärp svart bärs från OR-6 till vapenrock m/87. Vit paradlivrem bärs av OR-1/5.
e) Svarta släta snörlackskor får bäras. Svarta släta damskor (pumps) bärs till kjol.
f) Vita glacéhandskar bärs då huvudbonad bärs och i övrigt enligt sedvanlig etikett.
g) Beige nylonstrumpor bärs till kjol.
h) Till kappa m/87 bärs vit paradlivrem av OR-1/5. Kappa m/87 får bäras hängande över axlarna till högtidsdräkt.
i) Vit sidenhalsduk får bäras från OR-6 som förstärkningsplagg då kappa bärs.
j) Stickert bärs från OR-6 vid enskilt uppträdande eller på order. Stickert bärs med portepé m/30 och bärrem till stickert.


Vill ni veta vilka m-nummer utrustningen har hänvisar vi till bifogat dokument i länken.

Paraduniformer

Vill du läsa mer om uniformer kolla in Uniformsdräkt